Rơle tín hiệu, Lên đến 2 Amps

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
UB2-12NU

UB2-12NU

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 12VDC

218500 pieces

UB2-12NU-L

UB2-12NU-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 12VDC

335195 pieces

EE2-4.5TNU-L

EE2-4.5TNU-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 4.5VDC

290430 pieces

EE2-5SNU-L

EE2-5SNU-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 5VDC

302650 pieces

EE2-4.5TNUH-L

EE2-4.5TNUH-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 4.5VDC

290430 pieces

EC2-5SNU

EC2-5SNU

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 5VDC

177120 pieces

EE2-5SNUH-L

EE2-5SNUH-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 5VDC

324270 pieces

EB2-24NU-L

EB2-24NU-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 24VDC

333995 pieces

EE2-4.5NU-L

EE2-4.5NU-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 4.5VDC

296885 pieces

EE2-12SNU-L

EE2-12SNU-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 12VDC

375280 pieces

EE2-5TNU-L

EE2-5TNU-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 5VDC

321150 pieces

EE2-4.5TNU

EE2-4.5TNU

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 4.5VDC

177120 pieces

EE2-5TNUH-L

EE2-5TNUH-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 5VDC

321150 pieces

EE2-24SNUH-L

EE2-24SNUH-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24VDC

210060 pieces

EE2-4.5NUH-L

EE2-4.5NUH-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 4.5VDC

318090 pieces

UD2-3NUN-L

UD2-3NUN-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 3VDC

359135 pieces

UD2-4.5NU

UD2-4.5NU

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5VDC

393600 pieces

UA2-12NU

UA2-12NU

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 12VDC

393600 pieces

UB2-5NE-L

UB2-5NE-L

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 5VDC

337375 pieces

EB2-24TNU

EB2-24TNU

KEMET

RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 24VDC

278745 pieces