Về AX Semiconductor

AX Semiconductor là nhà phân phối độc lập hàng đầu của linh kiện điện tử.
Là một nhà phân phối thành phần lãnh đạo điện tử, chúng tôi nhấn mạnh là khách hàng tập trung và cả nhu cầu của khách hàng và thỏa mãn được sức mạnh động lực phát triển của chúng tôi.
Một mối quan hệ hợp tác lâu dài có thể được xây dựng giữa các khách hàng toàn cầu và chúng tôi bằng cách cung cấp các sản phẩm tuyệt vời, giá các dịch vụ thuận lợi và chất lượng cao.
AX Semiconductor sẽ luôn luôn đóng vai trò của một nhà phân phối độc lập cũng là một cầu nối kinh doanh có thẩm quyền giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Chọn AX Semiconductor, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian của bạn và giảm chi phí của bạn.
email của chúng tôi: [email protected]