Mô-đun thu phát RF

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
ADRV9008BBCZ-2

ADRV9008BBCZ-2

Analog Devices Inc.

INTEGRATED DUAL RF TX/ORX

9232 pieces

LTP5901IPC-IPMA1D0#PBF

LTP5901IPC-IPMA1D0#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 CHIP ANT

11344 pieces

ADRV9009BBCZ-REEL

ADRV9009BBCZ-REEL

Analog Devices Inc.

INTEGRATED DUAL RF RX/TX/ORX

9196 pieces

ADRV9008BBCZ-1REEL

ADRV9008BBCZ-1REEL

Analog Devices Inc.

INTEGRATED DUAL RF RX

9341 pieces

ADRV9009BBCZ

ADRV9009BBCZ

Analog Devices Inc.

INTEGRATED DUAL RF RX/TX/ORX

9169 pieces

ADRV9008BBCZ-2REEL

ADRV9008BBCZ-2REEL

Analog Devices Inc.

INTEGRATED DUAL RF TX/ORX

9290 pieces

LTP5900IPC-WHMA1B2#PBF

LTP5900IPC-WHMA1B2#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

9616 pieces

LTP5902IPC-IPMA1D0#PBF

LTP5902IPC-IPMA1D0#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

12832 pieces

LTP5902IPC-IPRA1C2#PBF

LTP5902IPC-IPRA1C2#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

12832 pieces

LTP5902IPC-IPRA1C1#PBF

LTP5902IPC-IPRA1C1#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

12832 pieces

LTP5902IPC-IPRC1C1#PBF

LTP5902IPC-IPRC1C1#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

11344 pieces

LTP5902IPC-WHMA1A2#PBF

LTP5902IPC-WHMA1A2#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

10368 pieces

LTP5900IPC-WHMA#PBF

LTP5900IPC-WHMA#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

8504 pieces

LTP5902IPC-IPMA1D1#PBF

LTP5902IPC-IPMA1D1#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

10152 pieces

LTP5901IPC-IPMA1D1#PBF

LTP5901IPC-IPMA1D1#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 CHIP ANT

12832 pieces

LTP5900IPC-WHMA1A2#PBF

LTP5900IPC-WHMA1A2#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

9616 pieces

LTP5901IPC-IPRB1C2#PBF

LTP5901IPC-IPRB1C2#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 CHIP ANT

11344 pieces

ADRV9008BBCZ-1

ADRV9008BBCZ-1

Analog Devices Inc.

INTEGRATED DUAL RF RX

9276 pieces

LTP5902IPC-IPRB1C2#PBF

LTP5902IPC-IPRB1C2#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 MMCX ANT

11344 pieces

LTP5901IPC-IPRC1C1#PBF

LTP5901IPC-IPRC1C1#PBF

Linear Technology/Analog Devices

RF TXRX MODULE 802.15.4 CHIP ANT

11344 pieces