Điện trở chuyên dụng

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua

FNPZR0100A

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.01 OHM 0.05 500W

8998 pieces

FNPZR0010A

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.001 OHM 0.05 500W

9000 pieces

FNPZR0020A

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.002 OHM 0.05 500W

9000 pieces

FNPZR0100B

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.01 OHM 0.1 500W

9002 pieces

FNPZR0100D

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.01 OHM 0.5 500W

9006 pieces

FNPZR0100F

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RESISTOR SHUNT 0.01 OHM 1 500W

9009 pieces

FNPZR0010F

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RESISTOR SHUNT 0.001 OHM 1 500W

9010 pieces

FNPZ10R00A

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RESISTOR SHUNT 10 OHM 0.05 500W

9012 pieces

FNPZ5R000A

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RESISTOR SHUNT 5 OHM 0.05 500W

9012 pieces

FNPZR1000A

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.1 OHM 0.05 500W

9012 pieces

FNPZR5000B

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.5 OHM 0.1 500W

9016 pieces

FNPZR1000B

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.1 OHM 0.1 500W

9016 pieces

FNPZ1R000B

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RESISTOR SHUNT 1 OHM 0.1 500W

9016 pieces

FNPZR1000D

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.1 OHM 0.5 500W

9022 pieces

FNPZR0500F

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RESISTOR SHUNT 0.05 OHM 1 500W

9025 pieces

FNPZR1000F

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RESISTOR SHUNT 0.1 OHM 1 500W

9025 pieces

DCRF381781R60JB

DCRF381781R60JB

Vishay Sfernice

RES WATER COOLED 1.6OHM 5 1500W

9047 pieces

DCRF381783R20JB

DCRF381783R20JB

Vishay Sfernice

RES WATER COOLED 3.2OHM 5 1500W

9047 pieces

FNPYR0100B

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.01 OHM 0.1 500W

9098 pieces

FNPYR1000B

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES SHUNT 0.1 OHM 0.1 500W

9098 pieces