Mạng điện trở, Mảng

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua

SSS-100

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SSS-100 10 OHMS

8937 pieces

SSS-101

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SSS-101 100 OHMS

8937 pieces

766141154G

766141154G

CTS Resistor Products

RES ARRAY 13 RES 150K OHM 14SOIC

50805 pieces

MNR35J5RJ223

MNR35J5RJ223

Rohm Semiconductor

RES ARRAY 8 RES 22K OHM 2512

48690 pieces

SC010C150R/150RDQ

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SC010C10X150R0DQ NETWORK

5176 pieces

SC008C60R0/60R0BQ

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SC008C60R00/60R00BQ NETWORK

6480 pieces

Y1735V0008VV9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

300145ZT 10K/10K/ 10K/10K V V

7200 pieces

Y1735V0008VV0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

300145Z 10K/10K/ 10K/10K V V

7200 pieces

Y0035V0008VV0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

300145 10K/10K/ 10K/10K V V

7560 pieces

Y1521V0190VV4L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

V/N 321551 1K/500R/ 500R/1K V V

8768 pieces

Y1522V0672VV0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SMNH2 880R/570R/ 570R/880R V V B

8768 pieces

Y1521V0183VV9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SMNH1 400R/400R/ 400R/400R V V B

8768 pieces

Y1522V0668QT0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SMNH2 252R/18R/ 18R/252R Q T B

9096 pieces

Y1522V0669QT0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SMNH2 243R/27R/ 27R/243R Q T B

9096 pieces

Y1720V0631BB9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

300199ZT 100K/100K/ 100K/100K B

9200 pieces

Y1720V0686BB9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

300199ZT 100K/100K/ 100K/5K B B

9200 pieces

Y1522V0670QT0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SMNH2 225R/45R/ 45R/225R Q T B

9552 pieces

Y1521V0008BT5L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

V/N 321697 10K/10K/ 10K/10K B T

9552 pieces

Y1522V0671QT0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

SMNH2 180R/90R/ 90R/180R Q T B

9552 pieces

MNR34J5ABJ122

MNR34J5ABJ122

Rohm Semiconductor

RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 2012

50750 pieces