Khung điện trở

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
RSL-10000-100

RSL-10000-100

Riedon

RES CHAS MNT 10 UOHM 0.25

8969 pieces

RSL-9000-100

RSL-9000-100

Riedon

RES CHAS MNT 11.1 UOHM 0.25

8973 pieces

RSL-10000-50

RSL-10000-50

Riedon

RES CHAS MNT 5 UOHM 0.25

8973 pieces

RSL-9000-50

RSL-9000-50

Riedon

RES CHAS MNT 5.6 UOHM 0.25

8979 pieces

RSL-8000-100

RSL-8000-100

Riedon

RES CHAS MNT 12.5 UOHM 0.25

8982 pieces

RSL-7500-100

RSL-7500-100

Riedon

RES CHAS MNT 13.3 UOHM 0.25

8988 pieces

RSL-8000-50

RSL-8000-50

Riedon

RES CHAS MNT 6.3 UOHM 0.25

8989 pieces

RSL-7500-50

RSL-7500-50

Riedon

RES CHAS MNT 6.7 UOHM 0.25

8995 pieces

RSL-7000-100

RSL-7000-100

Riedon

RES CHAS MNT 14.3 UOHM 0.25

8996 pieces

RSL-7000-50

RSL-7000-50

Riedon

RES CHAS MNT 7.14 UOHM 0.25

9003 pieces

RSL-6000-100

RSL-6000-100

Riedon

RES CHAS MNT 16.7 UOHM 0.25

9010 pieces

RSL-6000-50

RSL-6000-50

Riedon

RES CHAS MNT 8.3 UOHM 0.25

9020 pieces

RSL-5000-100

RSL-5000-100

Riedon

RES CHAS MNT 20 UOHM 0.25

9026 pieces

RSL-4500-100

RSL-4500-100

Riedon

RES CHAS MNT 22 UOHM 0.25

9030 pieces

RSL-5000-50

RSL-5000-50

Riedon

RES CHAS MNT 10 UOHM 0.25

9039 pieces

RSL-4500-50

RSL-4500-50

Riedon

RES CHAS MNT 11 UOHM 0.25

9043 pieces

RSL-4000-100

RSL-4000-100

Riedon

RES CHAS MNT 25 UOHM 0.25

9043 pieces

CFH1100A56RJ

TE Connectivity Passive Product

RES CHAS MNT 56 OHM 5 2200W

9056 pieces

RSL-4000-50

RSL-4000-50

Riedon

RES CHAS MNT 12.5 UOHM 0.25

9057 pieces

PSBXR0200B

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

PSBXR0200B 5 PPM SHUNT

9062 pieces