Tụ điện hai lớp (EDLC), siêu tụ điện

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua

BMOD0063 P125 B08

Maxwell Technologies Inc.

CAP 63F 125V CHASSIS MOUNT

8934 pieces

BMOD0094 P075 B02

BMOD0094 P075 B02

Maxwell Technologies Inc.

CAP 94F 75V CHASSIS MOUNT

8948 pieces

BMOD0130 P056 B03

BMOD0130 P056 B03

Maxwell Technologies Inc.

CAP 130F 56V CHASSIS MOUNT

8969 pieces

XLM-62R1137A-R

XLM-62R1137A-R

Eaton - Electronics Division

CAP MODULE 130F 62V

8975 pieces

XLR-48R6167-R

XLR-48R6167-R

Eaton - Electronics Division

CAP 166F 48.6V CHASSIS MOUNT

8978 pieces

BMOD0165 P048 C01

BMOD0165 P048 C01

Maxwell Technologies Inc.

CAP 165F 48V CHASSIS MOUNT

8978 pieces

BMOD0083 P048 B01

BMOD0083 P048 B01

Maxwell Technologies Inc.

CAP 83F 48V CHASSIS MOUNT

8982 pieces

BMOD0006 E160 B02

Maxwell Technologies Inc.

CAP 5.8F 160V M5 THREAD

8995 pieces

BMOD0500 P016 B01

BMOD0500 P016 B01

Maxwell Technologies Inc.

CAP 500F 16V CHASSIS MOUNT

9060 pieces

SCAP,PBL-0.5/5.4

Eaton - Electronics Division

CAP MODULE 188F 51.3V

9065 pieces

BMOD0500 P016 B02

BMOD0500 P016 B02

Maxwell Technologies Inc.

CAP 500F 16V CHASSIS MOUNT

9070 pieces

JJL0E208MSEFBN

Nichicon

CAP 2000F 20 2.5V CHASSIS MOUNT

9127 pieces

JJL0E208MSEFBB

Nichicon

CAP 2000F 20 2.5V CHASSIS MOUNT

9127 pieces

JJL0E208MSEF

Nichicon

CAP 2000F 20 2.5V CHASSIS MOUNT

9127 pieces

JJL0E268MSEGBN

JJL0E268MSEGBN

Nichicon

CAP 2600F 2.5V 20 CHASSIS MOUNT

9141 pieces

JJL0E268MSEGBB

JJL0E268MSEGBB

Nichicon

CAP 2600F 2.5V 20 CHASSIS MOUNT

9141 pieces

JJL0E268MSEG

JJL0E268MSEG

Nichicon

CAP 2600F 20 2.5V CHASSIS MOUNT

9141 pieces

JJD0E408MSEGBB

JJD0E408MSEGBB

Nichicon

CAP 4000F 20 2.5V CHASSIS MOUNT

9198 pieces

JJD0E408MSEGBN

JJD0E408MSEGBN

Nichicon

CAP 4000F 20 2.5V CHASSIS MOUNT

9198 pieces

JJD0E608MSEH

Nichicon

CAP 6000F 2.5V 20 CHASSIS MOUNT

9205 pieces