VCOs (Dao động điều khiển bằng điện áp)

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
CRBV55BE-2900-3300

CRBV55BE-2900-3300

Crystek Corporation

VCO 3100MHZ 0-16V 31.75X14.99MM

7848 pieces

CRBV55BE-3020-3265

CRBV55BE-3020-3265

Crystek Corporation

VCO 3142.5MZ 0.5-11.5V

7848 pieces

CRBV55BE-2732-3120

CRBV55BE-2732-3120

Crystek Corporation

VCO 2926MHZ 0.5-18V 31.75X14.99

7848 pieces

CRBV55BE-3100-3350

CRBV55BE-3100-3350

Crystek Corporation

VCO 3225MHZ 0.3-4.7V 31.75X14.99

7848 pieces

CRBV55BE-2900-3273

CRBV55BE-2900-3273

Crystek Corporation

VCO 3086.5MHZ 0.5-18V

7848 pieces

CRBV55BE-1480-1600

CRBV55BE-1480-1600

Crystek Corporation

VCO 1540MHZ 0.5-4.5V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55BE-1220-2250

CRBV55BE-1220-2250

Crystek Corporation

VCO 1735MHZ 0.5-20V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55BE-1658-1662

CRBV55BE-1658-1662

Crystek Corporation

VCO 1660MHZ 0.5-2V 31.75X14.99MM

8904 pieces

CRBV55CL-0220-0256

CRBV55CL-0220-0256

Crystek Corporation

VCO 238MHZ 1.5-3.5V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55BE-1650-2150

CRBV55BE-1650-2150

Crystek Corporation

VCO 1900MHZ 0.5-4.5V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55CL-0350-0405

CRBV55CL-0350-0405

Crystek Corporation

VCO 377.5MHZ 0.5-5V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55CL-0640-0690

CRBV55CL-0640-0690

Crystek Corporation

VCO 665MHZ 0.5-4.5V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55BE-1000-2000

CRBV55BE-1000-2000

Crystek Corporation

VCO 1500MHZ 1-20V 31.75X14.99MM

8904 pieces

CRBV55BE-1530-2900

CRBV55BE-1530-2900

Crystek Corporation

VCO 2215MHZ 0.5-20V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55CL-0072-0076

CRBV55CL-0072-0076

Crystek Corporation

VCO 74MHZ 0.3-3V 31.75X14.99MM

8904 pieces

CRBV55CL-0180-0200

CRBV55CL-0180-0200

Crystek Corporation

VCO 190MHZ 0.5-4.5V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55BE-2430-2585

CRBV55BE-2430-2585

Crystek Corporation

VCO 2507.5MHZ 0.2-4.8V

8904 pieces

CRBV55CL-0393-0428

CRBV55CL-0393-0428

Crystek Corporation

VCO 410.5MHZ 0.5-4.5V

8904 pieces

CRBV55BE-2100-2200

CRBV55BE-2100-2200

Crystek Corporation

VCO 2150MHZ 0.5-4.5V 31.75X14.99

8904 pieces

CRBV55BE-2710-3120

CRBV55BE-2710-3120

Crystek Corporation

VCO 2915MHZ 1-15V 31.75X14.99MM

8904 pieces