Murata Electronics

Murata Electronics - Murata is a global leader in the design, manufacture and supply of advanced electronic materials, leading edge electronic components, and multi-functional, high-density modules. Murata innovations can be found in a wide range of applications from mobile phones to home appliances, and automotive applications to energy management systems and healthcare devices.
AX Semiconductor là nhà phân phối còn hàng của Murata Electronics. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sản phẩm do Murata Electronics.
Murata Electronics Các sản phẩm
Pha lê, Dao động, Cộng hưởng
Lắp ráp cáp
Bộ nguồn - Bảng gắn
Cuộn cảm, cuộn dây, cuộn cảm
Cáp, dây điện
Máy biến áp
Động cơ, Solenoids, Bảng điều khiển / Mô-đun