Kết quả 1808Y02 tìm kiếm - AX Semiconductor

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
1808Y0250100FCR

1808Y0250100FCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

407020 pieces

1808Y0250100FCT

1808Y0250100FCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

376865 pieces

1808Y0250100FFR

1808Y0250100FFR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

273495 pieces

1808Y0250100FFT

1808Y0250100FFT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

260875 pieces

1808Y0250100GCR

1808Y0250100GCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

799855 pieces

1808Y0250100GCT

1808Y0250100GCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

728435 pieces

1808Y0250100GFR

1808Y0250100GFR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

544135 pieces

1808Y0250100GFT

1808Y0250100GFT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

503830 pieces

1808Y0250100JCR

1808Y0250100JCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

1240895 pieces

1808Y0250100JCT

1808Y0250100JCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

1115095 pieces

1808Y0250100JFR

1808Y0250100JFR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

845425 pieces

1808Y0250100JFT

1808Y0250100JFT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

769945 pieces

1808Y0250100KCR

1808Y0250100KCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

1309345 pieces

1808Y0250100KCT

1808Y0250100KCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

1176600 pieces

1808Y0250100KFR

1808Y0250100KFR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

892070 pieces

1808Y0250100KFT

1808Y0250100KFT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1808

812415 pieces

1808Y0250101FCR

1808Y0250101FCR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 1808

468000 pieces

1808Y0250101FCT

1808Y0250101FCT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 1808

433330 pieces

1808Y0250101FFR

1808Y0250101FFR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 1808

311920 pieces

1808Y0250101FFT

1808Y0250101FFT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 1808

288810 pieces