Hạt và khoai tây chiên

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
Z0805C221APMST

Z0805C221APMST

KEMET

FERRITE BEAD 220 OHM 0805 1LN

12644865 pieces

Z0805C470ASMST

Z0805C470ASMST

KEMET

FERRITE BEAD 47 OHM 0805 1LN

12644865 pieces

Z0805C101ASMST

Z0805C101ASMST

KEMET

FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN

12644865 pieces

Z0603C102ASMST

Z0603C102ASMST

KEMET

FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN

16670485 pieces

Z0603C102BSMST

Z0603C102BSMST

KEMET

FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN

16670485 pieces

Z0402C102BSMST

Z0402C102BSMST

KEMET

FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN

16979195 pieces

Z0805C601BSMST

Z0805C601BSMST

KEMET

FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN

12644865 pieces

Z0402C241ASMST

Z0402C241ASMST

KEMET

FERRITE BEAD 240 OHM 0402 1LN

16979195 pieces

Z0402C121ASMST

Z0402C121ASMST

KEMET

FERRITE BEAD 120 OHM 0402 1LN

16979195 pieces

Z0805C330ASMST

Z0805C330ASMST

KEMET

FERRITE BEAD 33 OHM 0805 1LN

12644865 pieces

Z0402C601ESMST

Z0402C601ESMST

KEMET

FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN

16979195 pieces

Z1210C601BPWZT

Z1210C601BPWZT

KEMET

FERRITE BEAD 600 OHM 1210 1LN

2061750 pieces

Z0805C330BPWST

Z0805C330BPWST

KEMET

FERRITE BEAD 33 OHM 0805 1LN

7822130 pieces

Z0603C102FSMST

Z0603C102FSMST

KEMET

FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN

16670485 pieces

Z0201C601ASMST

Z0201C601ASMST

KEMET

FERRITE BEAD 600 OHM 0201 1LN

9307465 pieces

Z0805C241CSMST

Z0805C241CSMST

KEMET

FERRITE BEAD 240 OHM 0805 1LN

12644865 pieces

Z0603C330APMST

Z0603C330APMST

KEMET

FERRITE BEAD 33 OHM 0603 1LN

16670485 pieces

Z0805C750ASMST

Z0805C750ASMST

KEMET

FERRITE BEAD 75 OHM 0805 1LN

12644865 pieces

Z0805C330APMST

KEMET

FERRITE BEAD 33 OHM 0805

12644865 pieces

Z0805C252DSMST

Z0805C252DSMST

KEMET

FERRITE BEAD 2.5 KOHM 0805 1LN

12225020 pieces