Tụ nhôm điện phân

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
ALS70A113QT550

ALS70A113QT550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5048 pieces

PEH200YY4470MB2

PEH200YY4470MB2

KEMET

CAP ALUM 4700UF 20 450V SCREW

5176 pieces

ALS70H113QT550

ALS70H113QT550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5224 pieces

ALS80H113QT500

ALS80H113QT500

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 500V SCREW

5224 pieces

ALS80C113QT500

ALS80C113QT500

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 500V SCREW

5224 pieces

ALS71A113QT550

ALS71A113QT550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5224 pieces

ALS71C113QT550

ALS71C113QT550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5224 pieces

ALS81H113QT500

ALS81H113QT500

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 500V SCREW

5224 pieces

ALS81C113QT500

ALS81C113QT500

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 500V SCREW

5224 pieces

ALS80A113QT500

ALS80A113QT500

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 500V SCREW

5224 pieces

ALS81A113QT500

ALS81A113QT500

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 500V SCREW

5224 pieces

ALS70C113QT550

ALS70C113QT550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5224 pieces

ALS71H113QT550

ALS71H113QT550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5224 pieces

ALS30A682NT500

ALS30A682NT500

KEMET

CAP ALUM 6800UF 20 500V SCREW

5440 pieces

ALS70H113QS550

ALS70H113QS550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5464 pieces

ALS71A113QS550

ALS71A113QS550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5464 pieces

ALS81C113QS500

ALS81C113QS500

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 500V SCREW

5464 pieces

ALS81H113QS500

ALS81H113QS500

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 500V SCREW

5464 pieces

ALS70A113QS550

ALS70A113QS550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5464 pieces

ALS71C113QS550

ALS71C113QS550

KEMET

CAP ALUM 11000UF 20 550V SCREW

5464 pieces