Bảng đánh giá - Cảm biến

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
ADIS16448/PCBZ

ADIS16448/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD BREAKOUT FOR ADIS16448

9223 pieces

ADIS16006/PCBZ

ADIS16006/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL FOR ADIS16006/PCB

9222 pieces

ADIS16210/PCBZ

ADIS16210/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL FOR ADIS16210

9218 pieces

ADIS16060/PCBZ

ADIS16060/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL FOR ADIS16060

9215 pieces

ADXL320EB

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL FOR ADXL320

9205 pieces

ADIS16364/PCBZ

ADIS16364/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL FOR ADIS16364

11568 pieces

ADIS16362/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVALUATION FOR ADIS16362

9194 pieces

ADIS16240/PCBZ

ADIS16240/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL FOR ADIS16240

9189 pieces

ADIS16080/PCBZ

ADIS16080/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVALUATION FOR ADIS16080

11560 pieces

EVAL-CN0234-SDPZ

EVAL-CN0234-SDPZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL AD7798 GAS DETECT

9177 pieces

ADIS16367/PCBZ

ADIS16367/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVALUATION FOR ADIS6367

9172 pieces

EVAL-ADXL323Z

EVAL-ADXL323Z

Analog Devices Inc.

BOARD EVALUATION FOR ADXL323

9169 pieces

ADIS16220/PCBZ

ADIS16220/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL FOR ADIS16220

9161 pieces

ADIS16003/PCBZ

ADIS16003/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVALUATION ADIS16003

9158 pieces

ADIS16385/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL PCB ADIS16385

9154 pieces

EVAL-ADT7411EBZ

EVAL-ADT7411EBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVALUATION FOR ADT7411

9117 pieces

ADIS16227/PCBZ

ADIS16227/PCBZ

Analog Devices Inc.

EVAL BOARD FOR ADIS16227

9104 pieces

ADIS16407/PCBZ

ADIS16407/PCBZ

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL ADIS16407

9097 pieces

EVAL-ADXRS614Z

EVAL-ADXRS614Z

Analog Devices Inc.

BOARD PROTO W/ADXRS614BBGZ

9091 pieces

EVAL-ADXL312Z-M

EVAL-ADXL312Z-M

Analog Devices Inc.

BOARD EVAL FOR ADXL312Z-M

9087 pieces