TDK Corporation

TDK Corporation TDK Corporation (Tokyo Denkikagaku Kogyo) was established in December 1935 with the aim of becoming the world's first commercial manufacturer of the magnetic material ferrite. TDK, since then, has continued ceaselessly to turn out a variety of products and services making use of its materials technology, centering on ferrite and ceramics, and processing technology, which draws out the properties of materials to the maximum degree. The founding spirit of TDK, "contribute to culture and industry through creativity," continues to this day to pulsate throughout the company.
AX Semiconductor là nhà phân phối còn hàng của TDK Corporation. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sản phẩm do TDK Corporation.
TDK Corporation Các sản phẩm
Pha lê, Dao động, Cộng hưởng
Bộ nguồn - Bảng gắn
Mạch bảo vệ
Quang điện tử
Cuộn cảm, cuộn dây, cuộn cảm
Ban phát triển, bộ dụng cụ, lập trình viên
Băng keo, Chất kết dính, Vật liệu
Động cơ, Solenoids, Bảng điều khiển / Mô-đun
Từ tính - Biến thế, Linh kiện cuộn cảm
Thiết bị kiểm tra quang