Kết quả 2225J20 tìm kiếm - AX Semiconductor

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
2225J20000474KXR

2225J20000474KXR

ORIGINAL

Package 2225 ORIGINAL 2225J20000474KXR New original parts

57430 pieces

2225J2000100FCR

2225J2000100FCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

55865 pieces

2225J2000100FCT

2225J2000100FCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

55865 pieces

2225J2000100FFR

2225J2000100FFR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

44694 pieces

2225J2000100FFT

2225J2000100FFT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

44694 pieces

2225J2000100GCR

2225J2000100GCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

111070 pieces

2225J2000100GCT

2225J2000100GCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

111070 pieces

2225J2000100GFR

2225J2000100GFR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

74045 pieces

2225J2000100GFT

2225J2000100GFT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

74045 pieces

2225J2000100JCR

2225J2000100JCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

198350 pieces

2225J2000100JCT

2225J2000100JCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

198350 pieces

2225J2000100JFR

2225J2000100JFR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

132220 pieces

2225J2000100JFT

2225J2000100JFT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

132220 pieces

2225J2000100KCR

2225J2000100KCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

208815 pieces

2225J2000100KCT

2225J2000100KCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

208815 pieces

2225J2000100KFR

2225J2000100KFR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

139230 pieces

2225J2000100KFT

2225J2000100KFT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 2225

139230 pieces

2225J2000101FCR

2225J2000101FCR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 2225

55865 pieces

2225J2000101FCT

2225J2000101FCT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 2225

55865 pieces

2225J2000101FFR

2225J2000101FFR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 2225

44694 pieces