Kết quả 1808YA tìm kiếm - AX Semiconductor

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
1808YA250100FCRPY2

1808YA250100FCRPY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

149500 pieces

1808YA250100FCRSP

1808YA250100FCRSP

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

211185 pieces

1808YA250100FCRSPU

1808YA250100FCRSPU

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

219520 pieces

1808YA250100FCRSY2

1808YA250100FCRSY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

153635 pieces

1808YA250100FCTPY2

1808YA250100FCTPY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

149500 pieces

1808YA250100FCTSP

1808YA250100FCTSP

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

211185 pieces

1808YA250100FCTSPU

1808YA250100FCTSPU

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

219520 pieces

1808YA250100FCTSY2

1808YA250100FCTSY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

153635 pieces

1808YA250100GCRPY2

1808YA250100GCRPY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

291050 pieces

1808YA250100GCRSP

1808YA250100GCRSP

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

407175 pieces

1808YA250100GCRSPU

1808YA250100GCRSPU

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

439355 pieces

1808YA250100GCRSY2

1808YA250100GCRSY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

307120 pieces

1808YA250100GCTPY2

1808YA250100GCTPY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

291050 pieces

1808YA250100GCTSP

1808YA250100GCTSP

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

397575 pieces

1808YA250100GCTSPU

1808YA250100GCTSPU

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

428995 pieces

1808YA250100GCTSY2

1808YA250100GCTSY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

307120 pieces

1808YA250100JCRPY2

1808YA250100JCRPY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

553145 pieces

1808YA250100JCRSP

1808YA250100JCRSP

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

707205 pieces

1808YA250100JCRSPU

1808YA250100JCRSPU

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

812310 pieces

1808YA250100JCRSY2

1808YA250100JCRSY2

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808

614255 pieces