Kết quả 1808Y tìm kiếm - AX Semiconductor

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
1808Y0100100FCR

1808Y0100100FCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808

407020 pieces

1808Y0100100FCT

1808Y0100100FCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808

376865 pieces

1808Y0100100GCR

1808Y0100100GCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808

799855 pieces

1808Y0100100GCT

1808Y0100100GCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808

728435 pieces

1808Y0100100JCR

1808Y0100100JCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808

1240895 pieces

1808Y0100100JCT

1808Y0100100JCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808

1115095 pieces

1808Y0100100KCR

1808Y0100100KCR

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808

1309345 pieces

1808Y0100100KCT

1808Y0100100KCT

Knowles Syfer

CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808

1176600 pieces

1808Y0100101FCR

1808Y0100101FCR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V C0G/NP0 1808

468000 pieces

1808Y0100101FCT

1808Y0100101FCT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V C0G/NP0 1808

433330 pieces

1808Y0100101GCR

1808Y0100101GCR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V C0G/NP0 1808

920280 pieces

1808Y0100101GCT

1808Y0100101GCT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V C0G/NP0 1808

838105 pieces

1808Y0100101JCR

1808Y0100101JCR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V C0G/NP0 1808

1426105 pieces

1808Y0100101JCT

1808Y0100101JCT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V C0G/NP0 1808

1281535 pieces

1808Y0100101JXR

1808Y0100101JXR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V X7R 1808

1426105 pieces

1808Y0100101JXT

1808Y0100101JXT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V X7R 1808

1281535 pieces

1808Y0100101KCR

1808Y0100101KCR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V C0G/NP0 1808

1505055 pieces

1808Y0100101KCT

1808Y0100101KCT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V C0G/NP0 1808

1352475 pieces

1808Y0100101KXR

1808Y0100101KXR

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V X7R 1808

1505055 pieces

1808Y0100101KXT

1808Y0100101KXT

Knowles Syfer

CAP CER 100PF 10V X7R 1808

1352475 pieces